Công ty TNHH Kỹ Thuật Bảo Kim

4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao , Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0909 612 868

Tel: (+84)  028 6281 8089  -  Fax: (+84) 028 6281 1589

Email: contact@baokim.info


Liên hệ